Søk
Close this search box.

Terrengsperringer 2024

Se terrengsperring for 2026 lenger ned på siden!

Sperringene gjelder for løpere som skal delta i D/H 21 E, dvs. seniorer og eventuelt juniorer som ønsker å starte i seniorklassen.

Mellom- og langdistanse

En del av terrenget vest på kartet er frigitt for trening. Følg link til Google Maps lenger ned der sperringen er justert i henhold til dette.

Mellom- og langdistanse arrangeres i samme område som NM Natt 2023.

I vinter er det tillatt å ferdes i det sperrede terrenget uten kart og kun i maskinkjørte skiløyper når disse finnes. Dvs så lenge det er skiføre og løypene kjøres.

Ellers er det IKKE tillatt å ferdes i det sperrede terrenget, ei heller når det skjer uten kart eller på veier eller merkede turstier. Dette er en spesifisering av NOFs retningslinjer for terrengsperrring, som gjøres for Halden O-Meeting 2024.

Se også 
https://orientering.idrettenonline.no/next/p/75740/terrengsperringer

During the winter, it is permitted to enter the embargoed terrain without a map and only on machine-made ski tracks when these are available. That is, as long as there is snow and ski tracks.

Otherwise, it is NOT permitted to enter the embargoed terrain, even without a map or on roads or marked hiking trails. This is a specification of NOF’s guidelines for embargoed terrain, for Halden O-Meeting 2024.

See
https://orientering.idrettenonline.no/next/p/75740/terrengsperringer

Sprint

Terrenget er sperret for trening med kart og å bevege seg i området med formål å gjøre seg kjent til konkurransen. Grønne veier kan man ferdes fritt på. Det er tillatt å besøke forretninger i sperret område og bevege seg gjennom området, f.eks. til/fra jernbanestasjonen.

Terrengsperringer 2026

Deler av kartet Iddefjordfjella er sperret fram til Halden O-Meeting i 2026. Avgrensningen er markert i o-kartet lenger ned.

Følgende gjelder:

  • Ingen orienteringstrening og rekognosering
  • Det er kun tillatt å ferdes i berørt terreng når det skjer uten kart og kun på veier, merkede turstier og maskinkjørte skiløyper når disse finnes

English

The map «Iddefjordsfjella» is partly embargoed for Halden O-Meeting in 2026. Please see the map below. All orienteering training is forbidden. You can use roads, marked paths and ski tracks without a map.